Your browser version is outdated. We recommend that you update your browser to the latest version.

Wij zijn, net als u, ondernemer en daarmee de perfecte en inspirerende sparringspartner.

Bij ons bent u verzekerd van een partij aan uw zijde die beschikt over een flinke dosis kennis en kunde op het gebied van (brede) financiële dienstverlening. Mede dankzij een hoog opleidingsniveau en onze opgedane kennis en ervaring bij zowel grote als kleine accountantskantoren, kunt u uw management rapportages en administratie met een gerust hart door ons laten verzorgen.

Namens ons kantoor bieden wij naast de traditionele accountantswerkzaamheden, zoals het voeren van administraties, het opstellen van jaarrekeningen en het indienen van diverse belastingaangiften, een rol als sparringpartner voor u en uw bedrijf aan. Door onze nauwe betrokkenheid zijn wij instaat om aan de voorkant van de voor u belangrijke beslissingsprocessen te kunnen opereren. Wij bewaken de financiële ontwikkelingen en geven gevraagde en ongevraagde (strategische) bedrijfseconomische – en fiscale adviezen.

Daarnaast hebben wij ook specialistische kennis en ervaring opgedaan in in de uitvoering van diverse subsidie audits, zowel op Europees niveau (EFRO, ESF, EVF) als op nationaal niveau. De subsidiecontroles hebben wij zowel voor de 1e lijn audit (accountantskantoor) als op de 2e lijn audit (in opdracht van de subsidieverstrekker) uitgevoerd. HIerdoor hebben wij ruimte kennis en ervaring van beide kanten van de controle van de subsidie.

 

Specialistische kennis

MKB (groot en klein)
Rijksoverheid
Ministeries / GVKA-stelsel
Agentschappen / baten-lastenstelsel
Zelfstandige Bestuursorganen
Stichtingen en verenigingen
Rechtmatigheidsonderzoek
Nationale en Europese subsidies
Handboek Auditing Rijksoverheid
CW2001 en HAFIR
Regeling Agentschappen
Kennis Comptabele Wet- en Regelgeving en bijbehorende regelgeving Rijksoverheid
Systeemgerichte Contractbeheersing

 

NBA lidNBA lid De NBA is de bij wet ingestelde organisatie die onder andere belast is met het bevorderen van de goede beroepsuitoefening van haar leden (registeraccountants en Accountants-Administratieconsulenten) De top van het Financieel ManagementDe top van het Financieel Management

De VRC staat voor een verantwoorde beroepsuitoefening en ondersteunt dit met onder andere een gedragscode en kennisuitwisseling.